مقالات ارائه شده در همایش

12th Biennial ISAKOS (International Society of Arthroscopy Knee Surgery and Sport Surgery) 2019

Pigmented Villonodular Synovitis (PVNS) of the Hip Managed with Arthroscopic Synovectomy: An Analysis of 14 Cases with an Average of 6-year Follow-up

Cancun

یازدهمین همایش جراحان مفصل هیپ ایران

آسیب عصب در آرتروپلاستی توتال هیپ (تعویض مفصل لگن)

تهران

بیستمین کنگره سالیانه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دفورمیتهای کمپلکس - اصلاح دفورمیتی های اندام فوقانی

تهران

Florida Orthopaedic Society 2019 Annual Scientific Meeting

Efficacy of Minimally Invasive Reverse Ponseti Method for Congenital Vertical Talus; A Prospective Comparative Study with Mean 2 year Follow-up.

Orlando,Florida

متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی هیپ

دکتر علی پارسا

عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مقالات چاپ شده در مجله

مقالات ارائه شده در همایش

طرح های تحقیقاتی

دوره‌های آموزشی گذرانده شده

سوابق تحصیلی