دکتر علی پارسا

سوابق تحصیلی

1

مشهد – ایران

1997

2

مشهد – ایران

2004

3

مشهد – ایران

2011-2007

4

ایران

2011

5

اتریش

آگوست 2012- دسامبر 2012

6

امریکا

سپتامبر 2016 تا فوریه 2017

7

فیلادلفیا – آمریکا

مارچ 2017 – آگوست 2017

8

دانشگاه هاروارد- آمریکا

سپتامبر 2017 – ژانویه 2019

متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی هیپ

دکتر علی پارسا

عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مقالات چاپ شده در مجله

مقالات ارائه شده در همایش

طرح های تحقیقاتی

دوره‌های آموزشی گذرانده شده

سوابق تحصیلی